Download nu!
Dé Beheermakelaar App
HomeEur250-actie

Eur250-actie

VOORWAARDEN € 250 EURO VERDIENEN ACTIE

ALGEMEEN

1 Deze looptijd van deze actie geldt TOT 1 juli 2019. Na afloop van de actieperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de actie.

2 De actie wordt georganiseerd door Dé Beheermakelaar, hoofdkantoor gevestigd te Stadsring 105, 3811 HP te Amersfoort.

3 Controleer bij úw vestiging van Dé Beheermakelaar of deze vestiging mee doet aan deze actie!

4 Het bedrag van € 250 EURO, betreft een bedrag inlcusief BTW.

5 Het bedrag van € 250 EURO inclusief BTW zal uitgekeerd worden zodra de desbetreffende woning verkocht is en gepasseerd is bij de notaris.

6 Maximaal 1 "bon/flyer" per persoon.

DEELNAME

1 Deelname aan deze actie is mogelijk voor één ieder die minimaal 18 jaar is en in het bezit is van een onroerend goed en zijn/haar onroerend goed wil aanbieden op de vastgoedmarkt (verkoop of verhuur/beheer).

2 Personeelsleden van Dé Beheermakelaar B.V., hun familieleden en anderen die direct/indirect zijn verbonden met de actie zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

3 Dé Beheermakelaar heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidend gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de actie en de deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om deze actie te bevorderen

OVERIGE BEPALINGEN

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Dé Beheermakelaar aan het beheer van de website en de organisatie van de campagne besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in doorDé Beheermakelaar openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Dé Beheermakelaar niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Dé Beheermakelaar in het leven roepen.

Dé Beheermakelaar is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie.

Dé Beheermakelaar is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website.

Dé Beheermakelaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan deze actie maakt.

De deelnemer vrijwaart Dé Beheermakelaar van aanspraken van derden in verband met een niet nakoming van deze algemene voorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.