Gratis WOZ bezwaar maken

WOZ waarde

Gemeenten zijn verplicht elk jaar de waarde van onroerende zaken vast te stellen: de WOZ waarde. Omdat deze WOZ waarde als grondslag voor steeds meer belastingen geldt, worden de financiële belangen voor uw bedrijf ook steeds groter. Het is dus van groot belang om de WOZ waarde grondig te laten controleren. Voorkom dat u te veel betaald.

De WOZ waarde heeft momenteel invloed op de volgende belastingen:

•    OZB E (onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
•    OZB G (onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
•    Waterschapsbelasting
•    Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
•    Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ waarde)
•    Vermogensbelasting
•    Erfbelasting
•    Schenkbelasting


Maak gratis bezwaar