Download nu!
Dé Beheermakelaar App
HomeVerhuurThé Expat AgentVerblijfsvergunning

Verblijfsvergunning

Wanneer u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven en om in aanmerking te komen voor een Nederlandse verblijfsvergunning dient u in het bezit te zijn van een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf). Indien u komt uit een MVV-plichtig land dient u een MVV aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of consulaat in uw land van herkomst.

Echter niet iedereen is MVV-plichtig. Bent u afkomstig uit één van de volgende landen, dan heeft u geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australië, België, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zweden, Zuid-Korea en Zwitserland.

Voorwaarden voor een verblijfsvergunning

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden hangen af van de reden van uw verblijf in Nederland: werk, studie, gezinsvorming, familiebezoek, etc. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en of u de juiste documenten hebt. Er is een aantal voorwaarden waaraan u altijd moet voldoen. U moet bijvoorbeeld altijd een geldig paspoort hebben. Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning moet u ook een tuberculoseonderzoek ondergaan en een ziektekostenverzekering hebben.

Wanneer u niet zeker bent of u aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning aan te vragen dient u contact op te nemen met de IND via +31 20 889 30 45 of www.ind.nl.

Wanneer u voldoende informatie hebt ingewonnen en de benodigde documenten hebt verzameld kunt u het aanvraagformulier invullen en de kosten betalen bij het dichtstbijzijnde gemeentekantoor. Om een verblijfsvergunning aan te vragen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U heeft een geldig paspoort;

  • U heeft geen strafblad;

  • U bent geen gevaar voor de openbare orde, openbare rust of nationale veiligheid;

  • U of uw verblijfgever beschikt over voldoende financiële middelen, bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid, om te voorzien in uw levensonderhoud;

  • U bent bereid om mee te werken aan een onderzoek naar tuberculose;

  • U heeft een ziektekostenverzekering afgesloten die dekkend is in Nederland.

Het kan zijn dat het doel van uw verblijf extra voorwaarden met zich meebrengt. Controleer goed of dit het geval is op de website van de IND (www.ind.nl).

Komt u naar Nederland voor Academische redenen, kijk dan op www.nuffic.nl voor meer informatie.

Waar en hoe dien ik mijn verblijfsvergunning aan te vragen?

Als u MVV-plichtig bent wordt bij het aanvragen van een MVV ook de procedure gestart voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Dat is de toegangs- en verblijfsprocedure (TEV). Een TEV vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in eigen land. Wanneer u een referent hebt bijvoorbeeld uw werkgever of een in Nederland verblijvende partner dan kan hij/zij een aanvraag doen in Nederland. De behandeling van de aanvraag moet u afwachten in eigen land. Er zijn echter een paar uitzonderingen die u kunt terugvinden op de website van de IND. Als u niet in het bezit bent van een MVV dan kunt u geen aanvraag doen voor een TEV.

U of uw referent moet een formulier invullen waarmee de IND kan toetsen of u aan alle voorwaarden voldoet. De vereiste documenten zijn afhankelijk van de reden (onderwijs, werk, familie) voor uw verblijf in Nederland. Op uw aanvraagformulier staat aangegeven welke documentatie u nodig hebt. Niet volledig ingevulde formulieren worden direct afgewezen. Daarnaast moeten alle documenten Nederlandstalig, Franstalig, Duitstalig of Engelstalig zijn. Anderstalige documenten moet u laten vertalen door een geregistreerde en beëdigde vertaler. Bij de aanvraag moet u de vertaling en het originele document toevoegen. Twijfelt u of u aan alle voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met de IND door te bellen naar het nummer 088-0430430. De IND is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 of via hun website.  

Als u alle benodigde documenten hebt verzameld dan kun u een aanvraag indienen. Afhankelijk van uw aanvraag, kunt u deze op twee manier indienen:

  • TEV procedure: uw referent verstuurt de aanvraag per post naar het adres wat op het formulier staat aangegeven. Als u geen referent heeft, dan moet u uw aanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade of consulaat in eigen land.

  • Als u niet MVV-plichtig bent: uw referent verstuurt de aanvraag per post naar het adres wat op het formulier staat aangegeven; u levert uw aanvraag in bij de Nederlandse ambassade of consulaat in eigen land; u verstuurt uw aanvraag per post als u bent aangekomen in Nederland of u dient het persoonlijk in bij de IND.   

Kosten

Als de IND eenmaal uw aanvraag heeft ontvangen sturen zij u instructies over hoe u de kosten ook wel leges genoemd moet betalen. Deze kosten kunnen contant of met de betaalpas betalen; creditcards worden niet geaccepteerd. Als u uw aanvraag persoonlijk indient bij het IND kantoor dan moet u de kosten aan de balie betalen. Mocht uw aanvraag afgewezen worden dan worden de kosten niet vergoed. Als betalingsbewijs wordt er een sticker op uw paspoort geplakt. Deze sticker staat ook bekend als verblijfsaantekening. Dit is het bewijs dat u rechtmatig toestemming hebt om in Nederland te verblijven zolang uw aanvraag in behandeling is.    

Wachttijd

De IND beoordeelt uw aanvraag en toetst of u aan alle eisen voldoet. De behandelingsprocedure kan 90 dagen duren. Zorg er daarom voor dat u uw aanvraag ruim van te voren indient. Na 90 dagen ontvangt u bericht of uw verblijfsvergunningsaanvraag is toegekend of afgewezen.   

Positief bericht 

Als uw aanvraag wordt ingewilligd ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kan uw MVV vergunning ophalen bij de Nederlandse ambassade of consulaat in uw eigen land. Hiervoor dient u een afspraak te maken. U heeft drie maanden de tijd om uw MVV sticker op te halen vanaf het moment dat u schriftelijk bericht hebt gekregen. De geldigheidsduur van uw paspoort moet langer zijn dan uw MVV vergunning. Uw verblijfsvergunning kunt u binnen twee weken ophalen bij de regionale IND kantoor. Bij het afhalen zijn vingerafdrukken, een paspoortfoto en een handtekening vereist. 

U ontvangt een brief met daarin de details over waar en wanneer u de TEV kunt ophalen. Bij het ophalen krijg u een brochure waarin uw rechten en plichten als een inwoner in Nederland wordt uitgelegd. 

Afwijzing 

Een afwijzing wordt schriftelijk meegedeeld. In de brief worden de redenen waarom de TEV of MVV aanvraag is afgewezen toegelicht en wordt er meegedeeld of u opnieuw een aanvraag kunt doen of bezwaar kunt maken.  

Bij aankomst

Behalve het ophalen van uw verblijfsvergunning ben u verplicht om een tuberculose onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek moet binnen drie maanden na de datum waarop de aanvraag om een verblijfsvergunning is toegewezen worden gedaan. Voor het onderzoek moet u een afspraak maken bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

Daarnaast moet u u inschrijven bij de gemeente voor de Basisregistratie Personen database. Hiervoor heeft u een vertaalde en legale uittreksel nodig van uw geboortewijs. 

Als laatste kunt u worden verplicht om een inburgeringstraject te volgen. U ontvangt hierover bericht van DUO. Mocht u na het verstrijken van uw inburgeringstermijn niet zijn geslaagd dan mag u niet langer in Nederland verblijven. Meer informatie over het inburgeringstraject is te vinden op deze website.

Gefeliciteerd! U bent nu officieel een inwoner van Nederland en u kunt beginnen met genieten van het leven in Nederland. Voor meer informatie kun u terecht op de website van de Immigratie -en Naturalisatiedienst.